Tax Free

Zwrot TAX FREE dla podróżnych / turystów

English version  |  Русская версия |  Deutsche Version

Kto może otrzymać  zwrot VAT

 1. Podróżny mający stałe miejsce zamieszkania poza  terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania  zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
 2. Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku  wynosi  200,00 PLN.
 3. Sprzedawca  musi zarejestrować  dokument TAX FREE.
 4. Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez funkcjonariusza Służby Celno–Skarbowej.
 5. Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony.
 6. Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość.
 7. Podróżny przedstawi potwierdzony przez urzędnika Służby Celno-Skarbowej wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy - w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

 1. Gdy robisz zakupy w sklepie stacjonarnym zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.
 2. Okaż sprzedawcy paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium  Unii Europejskiej.
 3. Podaj sprzedawcy wszystkie niezbędne dane w celu wystawienia i  rejestracji dokumentu TAX FREE. Sprzedawca potwierdzi zgodność tych danych z okazanym przez Ciebie paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 4. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: bezgotówkowa lub gotówkowa.
  Pamiętaj, że nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.
 5. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
 6. Wybierz formę dokumentu TAX FREE (elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf lub wydruk).

  WAŻNE

  Pamiętaj, że w przypadku wybrania zwrotu bezgotówkowego (przelewem) będzie on wykonany na wskazane przez Ciebie konto w walucie PLN – upewnij się, że Twój bank przyjmie taki przelew.

Złożenie zamówienia  przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym.

 1. Przy zamawianiu przez stronę internetową www.cyfrowe.pl, napisz w polu „Uwagi” prośbę o wystawienie dokumentu TAX FREE.
 2. Gdy odbierasz towar okaż sprzedawcy paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium  Unii Europejskiej.
 3. Podaj sprzedawcy wszystkie niezbędne dane w celu wystawienia i  rejestracji dokumentu TAX FREE. Sprzedawca potwierdzi zgodność tych danych z okazanym przez Ciebie paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 4. Zadeklaruj formę zwrotu podatku: bezgotówkowa lub gotówkowa.
  Pamiętaj, że nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.
 5. Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.
 6. Wybierz formę dokumentu TAX FREE (elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf lub wydruk).
 7. Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru wraz z formularzem TAX  FREE. 

Na granicy

 1. Gdy opuszczasz teren  Unii Europejskiej pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno–Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE ( wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym).
 2. Po pozytywnej weryfikacji przez funkcjonariusza i odprawie system TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla okazanego dokumentu TAX FREE. Na żądanie otrzymasz pieczęć POLSKA-CŁO na wydrukowanym dokumencie TAX FREE.

  WAŻNE

  Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Zwrot podatku VAT

 1. Jeśli chcesz odebrać  zwrot podatku w gotówce zgłoś  się do jednego z naszych sklepów na terenie Polski.
 2. Okaż sprzedawcy  paszport lub  inny dokument ze zdjęciem  potwierdzający Twoją tożsamość.  Sprzedawca potwierdzi zgodność tych danych z wystawionym dla Ciebie dokumentem TAX FREE.
  Pamiętaj – jeśli wybrałeś zwrot podatku w gotówce musisz odebrać go osobiście.
 3. Sprzedawca zweryfikuje status elektronicznego dokumentu TAX FREE w systemie. Jeśli w systemie będzie potwierdzenie, że wywiozłeś towar poza obszar Unii Europejskiej  otrzymasz zwrot podatku.

  WAŻNE

  W przypadku gdy  opuszczałeś  Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska – musisz dostarczyć papierowy wydruk TAX FREE potwierdzony przez funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej.

 4. Jeśli zadeklarowałeś zwrot podatku na rachunek bankowy i opuszczałeś Unię Europejską z innego państwa członkowskiego niż Polska możesz także przesłać  dokument TAX FREE na adres:  Cyfrowe.pl Sp. z o.o.  80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A, Polska.
 5. Zwrot na rachunek bankowy zostanie wykonany w ciągu 10 dni roboczych  od daty otrzymania przez Cyfrowe.pl Sp. z o.o.  dokumentu TAX FREE w wersji papierowej (jeśli dotyczy) lub otrzymania potwierdzenia przekroczenia granicy z elektronicznego systemu TAX FREE. 
 6. Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, Cyfrowe.pl Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
 7.  O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty zakupu towaru.
 8. Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. Sprzedawca pobiera 3 % prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.
 9. Sprzedaż w procedurze TAX  FREE jest rejestrowana na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych puesc.gov.pl

Podstawa prawna: Art. 126-130 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 z późniejszymi zmianami)