Kontrola jakości

W trosce o naszych klientów, w strukturze organizacyjnej naszej firmy stworzyliśmy Dział Kontroli Jakości, który ma czuwać nad właściwą obsługą klientów przez naszych pracowników. Dział tworzy dyrekcja firmy wraz z kierownikami działów - Działu Sprzedaży i Działu Technicznego.

Jeśli chcesz zgłosić reklamacje dotyczące jakości obsługi/trybu realizacji zamówienia - użyj formularza do zgłoszenia skargi.

Mogą Państwo skorzystać także z adresu i w wygodny sposób przekazywać do Działu Kontroli Jakości swoje uwagi dotyczące pracy naszej firmy. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone z należną mu uwagą i jeśli to konieczne, będą podejmowane odpowiednie kroki naprawcze. Postaramy się naprawić ew. błąd i nie dopuścić do jego wystąpienia w przyszłości.

Mamy nadzieję, że zakupy w naszym sklepie to dla Państwa przyjemność i nie będą Państwo zmuszeni korzystać z tego formularza reklamacji/skargi. Jeśli jednak tak się stanie, to mamy nadzieję, że będzie to jak najrzadziej.