Raty Credit Agricole

Warunkiem udzielenia kredytu na zakup towarów/usług przez Bank jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • legitymowanie się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość, przy czym obywatele RP mogą ubiegać się o produkt kredytowy jedynie na podstawie ważnego dowodu osobistego
 • posiadanie numeru ewidencyjnego PESEL
 • posiadanie stałych dochodów (ze źródeł akceptowanych przez Bank)
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ukończenie 18 lat
 • posiadanie statusu rezydenta (osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych)

Zakupy na raty Credit Agricole Bank Polska S.A. - to proste!

Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie

 • Wybierz towar i umieść w koszyku zamówień. Minimalna wartość zakupów w kredycie na zakup towarów/usług wynosi 500,00 zł.
 • Jeśli zdecydujesz się na zakup towaru na raty, złóż zamówienie w sklepie.

Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności Sprzedaż na raty

 • Po złożeniu zamówienia z formą płatności Credit Agricole Raty kliknij przycisk "Wypełnij wniosek" - zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę Credit Agricole Bank Polska S.A.
  Pamiętaj! Upewnij się, że jesteś na bezpiecznej stronie Banku, jej adres powinien zaczynać się od https://
 • Uzupełnij wszystkie dane i prześlij elektroniczny wniosek do Banku.
 • Złożenie wniosku o kredyt na zakup towarów/usług wymaga zgody na przekazanie przez sklep Twoich danych osobowych do Credit Agricole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 oraz Twojego oświadczenia, że zapoznałeś/aś się z informacją o warunkach i sposobie udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A..
 • Po wysłaniu wniosku otrzymasz wstępną decyzję kredytową. Zostanie ona również przesłana na Twój adres e-mail.
 • Pozytywną decyzję kredytową Credit Agricole Bank Polska S.A. przekaże także do Sklepu.

Krok III - Wybierz sposób podpisania umowy

W wiadomości e-mail lub podczas rozmowy z pracownikiem Banku otrzymasz informację o dalszych krokach postępowania i sposobie zawarcia umowy kredytowej - jedna z dwóch opcji: forma elektroniczna (proces całkowicie on-line) lub forma papierowa (z podpisem umowy, po dostarczeniu jej do Ciebie przesyłką kurierską).

ZAWARCIE UMOWY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 1. otrzymasz e-mail z instrukcją postępowania i z linkiem do dedykowanej platformy; tam zapoznasz się z Regulaminem, uzupełnisz dane i załączysz wymagane dokumenty w formie skanu lub zdjęcia;
 2. następnie zostaniesz przekierowany na stronę Blue Media S.A. w celu wykonania szybkiego przelewu identyfikacyjnego, w wysokości 1 zł; pieniądze zostaną Ci zwrócone natychmiast po ich zaksięgowaniu wraz z zawartym w tytule przelewu indywidualnym identyfikatorem transakcji;
 3. w kolejnym e-mailu otrzymasz zabezpieczony plik z umową kredytową - zapoznaj się z nim. Następnie załącz dokument na platformie Banku i uzupełnij wymagane dane. Przesłanie w/w dokumentów do Banku stanowi Twój podpis pod umową kredytową.

ZAWARCIE UMOWY W FORMIE PAPIEROWEJ:

Umowę kredytową w formie papierowej dostarczy Ci firma kurierska współpracująca z Bankiem. Kurier, dostarczając Ci umowę dokona weryfikacji Twojej tożsamości, odbierze od Ciebie kserokopię dokumentu tożsamości oraz wymaganych dokumentów. Umowę kredytową podpiszesz od razu w obecności kuriera.

Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru

 • Credit Agricole Bank Polska S.A. poinformuje sklep o podpisaniu umowy kredytowej i na tej podstawie sklep rozpocznie realizację Twojego zamówienia i wyśle do Ciebie towar.
 • W ciągu kilkunastu dni otrzymasz pocztą podpisaną za Bank umowę kredytową wraz z harmonogramem spłaty rat.

Szczegółowa procedura zakupów na kredyt na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Jakie dokumenty mogą być wymagane od Ciebie przy zawarciu umowy kredytu?

Rodzaj dokumentu zależy od źródła uzyskiwania dochodu. Lista honorowanych i wymaganych przez Bank dokumentów, w zależności od źródła dochodów znajduje się na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Cyfrowe.pl Sp. z o.o. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

Wniosek o kredyt na zakup towarów/usług - warto wiedzieć

 • minimalna wartość zakupów jakie mogą zostać skredytowane wynosi 500,00 zł, a maksymalna - 20 000,00 zł;
 • czas realizacji zamówienia z płatnością "Credit Agricole Raty" trwa średnio od 2 do 5 dni roboczych (w zależności od wybranego sposobu zawarcia umowy kredytowej);
 • Credit Agricole Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie lub e-mailem przez pracownika Banku;
 • masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu na warunkach określonych w dostarczonej Ci umowie;
 • nie wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Lornetki.pl możesz sfinansować kredytem na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A. (są one odpowiednio oznakowane);
 • niektóre dane, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu do wniosku o kredyt ratalny zostaną zaczytane z Twojego konta w sklepie internetowym. W części sklepów na etapie uzupełniania wniosku o kredyt na zakup towarów/usług danych tych nie możesz poprawiać - w przypadku takiej konieczności możesz to zrobić wyłącznie na swoim koncie w sklepie internetowym;
 • jeśli podczas wypełniania wniosku zadeklarujesz chęć przystąpienia do umowy grupowego ubezpieczenia, przed zawarciem umowy o kredyt na zakup towarów/usług zostanie Ci przekazany dokument zawierający informacje dotyczące w szczególności zakresu rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia, warunków ochrony ubezpieczeniowej i wyłączeń z jej zakresu, możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia oraz zasad dotyczących finansowania ochrony ubezpieczeniowej - "Karta produktu do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie". Przystępując do umowy grupowego ubezpieczenia jednocześnie wyrażasz zgodę na udostępnienie przez Bank swoich danych osobowych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, TUiR "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa oraz TUnŻ "WARTA" S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia kredytobiorców. Treść powyższej zgody znajduje się w ust. 9. Umowy.
 • jeśli umowa będzie zawierana w formie papierowej (Twój podpis na papierowej wersji dokumentu), kurier dostarczy Ci ją pod adres korespondencyjny wprowadzony we wniosku kredytowym - w najbliższym możliwym terminie. Jeśli chciałbyś ustalić inny termin bądź adres dostarczenia umowy skontaktuj się niezwłocznie z serwisem telefonicznym Banku;
 • Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego Banku Credit Agricole: 801 33 00 33 (koszt połączenia według stawki Twojego operatora) lub 71 35 49 553. Możesz także skontaktować się z obsługą sklepu internetowego Lornetki.pl 
 • Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Informacje o umowie kredytu na zakup towarów/usług w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Umowa kredytu na zakup towarów/usług zawiera informacje m.in. na temat:

 • stron umowy,
 • przedmiotu umowy (ust 1 umowy),
 • warunków kredytu (ust. 2 umowy),
 • sposobu i terminu wypłaty kredytu (ust. 3 umowy),
 • zasad i terminu spłaty kredytu (ust. 4 umowy),
 • skutków braku płatności rat kredytu (ust. 5 umowy),
 • zabezpieczenia spłaty kredytu (ust. 6 umowy),
 • uprawnień Kredytobiorcy (ust. 7 umowy),
 • zasad odbioru towaru (ust. 8 umowy),
 • przetwarzania danych osobowych (ust. 9 umowy),
 • zasad zgłaszania i rozpatrywania reklamacji (ust. 10 umowy),
 • Załączniki do umowy:
 • Tabela Opłat i Prowizji, z informacjami na temat wysokości wszystkich opłat, które mogą być pobrane przez Bank
 • wzór oświadczenia o odstąpieniu.

Parametry kredytu na zakup towarów/usług:

Szczegółowe parametry kredytu opisane są w: Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego (otrzymasz razem z umową), w umowie kredytu w ust 2. Warunki kredytu.

Proces udzielania kredytu na zakup towarów/usług:

Proces udzielenia kredytu opisany jest w niniejszych Warunkach udzielania kredytu na zakup towarów/usług Credit Agricole Bank Polska S.A.

Obowiązki Kredytobiorcy w przypadku zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług:

Kredytobiorca zobowiązany jest do dokonywania terminowych spłat w kwotach i terminach wykazanych przez Bank w umowie kredytowej oraz w harmonogramie spłat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 4 Zasady i terminy spłaty kredytu). W przypadku opóźnień Bank może rozpocząć działania monitujące, które szczegółowo są opisane w umowie.

Zabezpieczeniem kredytu jest kredytowany towar, którego własność jest przeniesiona na Bank do czasu całkowitej spłaty zadłużenia (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 5. Skutki braku płatności). Kredytobiorca ponosi ciężary związane z utrzymaniem przedmiotu kredytowania, nie może obciążać jego prawami na rzecz osób trzecich, ani bez zgody Banku oddać go osobie trzeciej do używania.

W przypadku ofert z obowiązkowym ubezpieczeniem zabezpieczeniem należności Banku wynikających z umowy jest prawo do świadczenia ubezpieczeniowego w ramach wybranego pakietu ubezpieczeniowego lub prawo do świadczenia ubezpieczeniowego z indywidualnej umowy ubezpieczenia Klienta, które ustanawiane jest w drodze odrębnego oświadczenia woli Kredytobiorcy (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu).

Uprawnienia Kredytobiorcy w przypadku zawarcia umowy kredytu na zakup towarów/usług:

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytu bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy poprzez wysłanie oświadczenia na adres Banku lub pośrednika kredytowego. Jeżeli Kredytobiorca odstąpi od umowy sprzedaży korzystając z uprawnień przyznanych mu przez przepisy prawa będzie to skutkowało automatycznym odstąpieniem od umowy kredytu (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).

Kredytobiorca jest uprawniony do spłaty całości lub części kredytu przed terminem poprzez dokonanie spłaty na rachunek na wcześniejszą spłatę rat wskazany w Umowie. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą, a odpowiedzialność ubezpieczyciela wygasa (jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia).

Zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku wcześniejszej częściowej spłaty, a rozliczenie spłaty nastąpi przez zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, chyba że Kredytobiorca zawnioskuje o skrócenie okresu trwania umowy i ilości rat (szczegółowa informacja znajduje się w umowie - ust. 7. Uprawnienia Kredytobiorcy).

Opłaty ponoszone w trakcie obowiązywania umowy:

Wszystkie opłaty, którymi Kredytobiorca może zostać obciążony w trakcie obowiązywania umowy znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji, która jest załącznikiem do umowy kredytu. Tabela ta jest również zamieszczona na stronie internetowej Credit Agricole Bank Polska S.A. pod adresem http://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-ratalny.

Ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług:

Istnieją ryzyka związane z kredytem na zakup towarów/usług, w szczególności ryzyko obniżenia wartości kredytowanego towaru, będącego zabezpieczeniem udzielonego kredytu, oraz ryzyko zmiennej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, które jest równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie) określonych w art. 481 Kodeksu cywilnego.