Reklamacje

Za naszym pośrednictwem możesz oddać sprzęt do serwisu. Realizujemy zarówno zgłoszenia gwarancyjne jak i pogwarancyjne.

Przebieg zgłoszenia serwisowego w Lornetki.pl:

 1. Wypełnij formularz:  Zgłoś reklamację
 2. Wydrukuj zgłoszenie i dołącz wraz z kopią dokumentu zakupu i kartą gwarancyjną do sprzętu
 3. Dostarcz produkt bezpośrednio do jednego z naszych sklepów lub kurierem dpd
 4. Poinformujemy Cię, gdy sprzęt zostanie wysłany do serwisu
 5. Czas naprawy jest uzależniony od serwisu producenta,  jednak Cyfrowe.pl, występuje w imieniu konsumenta o jak najszybsze rozpatrzenie zgłoszeń, w których pośredniczy
 6. Gdy sprzęt wróci z serwisu -przetestujemy go
 7. Poinformujemy Cię, gdy sprzęt będzie do odbioru
 8. Przekażemy produkt do sklepu lub nadamy przesyłkę firmą kurierską dpd pod wskazany w zgłoszeniu adres (na terenie Polski dostawa bezpłatna, wysyłka na terenie krajów EU - ustalane indywidualnie)

FAQ

Na czyj koszt wysyłam towar?

Uszkodzony towar należy dostarczyć do naszej firmy na własny koszt, natomiast naprawione lub wymienione na wolne od wad towary odsyłamy do klienta na terenie Polski na nasz koszt. Koszt odesłania towaru do krajów członkowskich EU ustalany jest indywidualnie.

Co stanie się, gdy serwis odrzuci naprawę gwarancyjną?

W przypadku odrzucenia przez autoryzowany serwis producenta naprawy gwarancyjnej z winy użytkownika (uszkodzenia mechaniczne towaru z winy klienta) lub zgłoszenia po okresie obowiązywania gwarancji, towar zostanie odesłany na koszt klienta, oraz doliczone zostaną następujące opłaty:

 • za transport towaru (do oraz z serwisu, wysyłka do klienta) – w wysokości 14 zł brutto za jedną przesyłkę (chyba, że serwis producenta naliczy inną kwotę)
 • koszt ewentualnej wyceny naprawy odpłatnej (jeżeli ekspertyza taka zostanie wystawiona przez serwis producenta) – kwota zależna od serwisu producenta
 • koszt obsługi przez zlecenia niegwarancyjnego w wysokości 59 zł brutto

Jak długo sprzęt może czekać na odbiór w Lornetki.pl?

Jeżeli klient, pomimo kilkukrotnego zawiadomienia, nie odbierze towaru w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od pierwszego powiadomienia, oznacza to, iż z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu Art. 180 Kodeksu Cywilnego.  W następstwie tego, na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na Cyfrowe.pl Sp. z o.o., który obejmuje go w posiadanie a następnie przekazuje do utylizacji.

Czy sam mogę wysłać sprzęt do autoryzowanego serwisu?

Tak, proszę jednak przed wysyłką skontaktować się z serwisem, aby ustalić zasady dostarczenia towaru. Listę autoryzowanych serwisów znajdziesz TUTAJ

Czy mogę sprawdzić przebieg reklamacji?

Status naprawy sprzętu mogą Państwo sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z serwisem, podając numer seryjny sprzętu bądź za naszym pośrednictwem.

Jak odebrać sprzęt po naprawie, jeżeli zgubiłem pokwitowanie?

W trakcie odbioru towaru, należy wylegitymować się dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym zgodność danych osobowych z zapisanymi w naszym systemie w trakcie przyjmowania towaru do serwisu.

Czy ktoś inny może odebrać mój sprzęt po naprawie?

Do odbioru towaru z serwisu jest upoważniona osoba posiadająca oryginalne pokwitowanie. Aby ktos inny mógł odebrać towar bez pokwitowania, należy wcześniej powiadomić nas o tym, wysyłając skan pokwitowania odbioru na adres wraz z danymi osoby upoważnionej do odbioru sprzętu.

Wady towaru

W przypadku zastrzeżeń (np. co do działania, stanu) wobec zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji lub z rękojmi.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary posiadają gwarancję, a gwarantem jest producent lub inny podmiot wskazany w warunkach gwarancji. 

Nasz sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi.

Procedura zgłoszenia uszkodzonego towaru do serwisu.

Unijna platforma rozwiązywania sporów

Istnieje możliwość skorzystania ze ścieżki polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Informacje o naprawach gwarancyjnych »

Informacje o naprawach pogwarancyjnych - odpłatne »