Konta bankowe

Cyfrowe.pl Sp. z o.o.
Łostowicka 25A
80-121 Gdańsk

Konto główne - Santander:
52 1090 1098 0000 0000 0903 8942

Konto dodatkowe - mBank:
68 1140 1065 0000 2058 5600 1003

Konto do wpłat w walucie EURO: 39 1090 1098 0000 0001 1542 6351
Dla przelewów z zagranicy kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Adres banku: Gdańsk 80-239, ul. Miszewskiego 12/14

Konto do wpłat w walucie USD: 73 1090 1098 0000 0001 1542 6515
Dla przelewów z zagranicy kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Adres banku: Gdańsk 80-239, ul. Miszewskiego 12/14