Konta bankowe

Cyfrowe.pl Sp. z o.o.
80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A

Konto główne - Santander:
52 1090 1098 0000 0000 0903 8942

Konto dodatkowe - mBank:
68 1140 1065 0000 2058 5600 1003

 

Konto do wpłat w walucie EURO: 39 1090 1098 0000 0001 1542 6351
(dla przelewów z zagranicy kod SWIFT banku Santander: WBKPPLPP, adres banku: Gdańsk 80-239, ul. Miszewskiego 12/14) 

Konto do wpłat w walucie USD: 73 1090 1098 0000 0001 1542 6515
(dla przelewów z zagranicy kod SWIFT banku Santander: WBKPPLPP, adres banku: Gdańsk 80-239, ul. Miszewskiego 12/14)