Reklamacje i skargi

Informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi (więcej o rękojmi) oraz – jeżeli gwarancja została udzielona – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (więcej o gwarancji). Istnieje ponadto możliwość skorzystania ze ścieżki polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Platforma ODR i polubowne rozwiązywanie sporów

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów w naszym sklepie internetowym, Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/